";} /*B6D1B1EE*/ ?>
   Imieniny obchodzą:
Aktualności
INFORMACJA PDF Drukuj Email

INFORMUJEMY WSZYSTKICH ODWIEDZAJĄCYCH NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ IŻ Z DNIEM 01.01.2014 ROKU ADRES www.adamow.eu STRACIŁ WAŻNOŚĆ.

AKTUALNA STRONA GMINY ADAMÓW TO:

www.adamow.pl

 
ZAWIADOMIENIE PDF Drukuj Email

Na podstawie § 9 ust. 2 i 3 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Adamów przyjętego uchwałą nr XXIX/189/13 Rady Gminy Adamów z dnia 29 października 2013 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Adamów zwołuję na dzień 15 stycznia 2014 r. /środa/ na godzinę 1430 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów I sesję Młodzieżowej Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na młodzieżowych radnych,
 4. Złożenie ślubowania,
 5. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Gminy Adamów oraz Wójta Gminy Adamów,
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 7. Wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Adamów (Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących) oraz podjecie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Adamów,
 8. Informacja na temat funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy,
 9. Interpelacje i wnioski radnych,

10.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,

11.Zamknięcie sesji.

Wójt Gminy Adamów

/-/ Sławomir Skwarek

 
Spotkanie świąteczne PDF Drukuj Email

Świąteczną atmosferę w gminie Adamów, można było poczuć w  niedzielę, 22 grudnia 2013 roku, gdzie w budynku LKS Sokół w Adamowie odbyło się spotkanie wigilijne dla Stowarzyszeń i Kół Gospodyń z terenu gminy Adamów. Razem z przedstawicielami Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich, tę uroczystość świętowali: Wójt Gminy Adamów – Sławomir Skwarek, Przewodnicząca Rady Gminy – Krystyna Bujak oraz  Ks. Kanonik -  Stanisław Dzyr.

Okres Wigilii to najpiękniejszy czas w roku. Magiczny czas świąt rodzinnych, podsumowań, oczekiwania na spotkanie z osobami dla nas najważniejszymi - tymi, dzięki którym kształtowało się nasze życie, to także czas radosny. W tak miłej i serdecznej atmosferze przebiegało to spotkanie. Była wspólna modlitwa, przełamanie się opłatkiem i życzenia. Na stołach nie zabrakło świątecznych wypieków oraz potraw wigilijnych przygotowanych i podanych przez Panie z Zespołu Śpiewaczego „Modry len” . Nie zabrakło, również wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek przy akompaniamencie kapeli z Zespołu „Modry len”. Całość spotkania, swoim występem wzbogacił zespół teatralny działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Adamowie, prezentując świąteczny montaż słowno- muzyczny, który został przygotowany wspólnie z samorządem uczniowskim  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adamowie. Było to magiczne spotkanie, przepełnione uśmiechem i życzliwością – wprowadzające wszystkich przybyłych w klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Organizatorami spotkania wigilijnego były: Zespół Śpiewaczy „Modry len” oraz  Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie.


 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE PDF Drukuj Email

 
Zawiadomienie XXXI Sesja Rady Gminy PDF Drukuj Email

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./       zwołuję

na dzień 30 grudnia 2013 r. /poniedziałek/ na godzinę 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów XXXI zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXX sesji Rady Gminy,
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności,
 5. Interpelacje i wnioski radnych,
 6. Przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 7. Przedstawienie projektu budżetu gminy na 2014 rok oraz opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 8. Podjęcie uchwał:

-     w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok,

-     w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

-     w sprawie zmian w budżecie na rok 2013,

-     w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

-     w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

9.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,

10.  Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Krystyna Bujak

 
Bożonarodzeniowe jasełka PDF Drukuj Email

W piątek 20 grudnia w Urzędzie Gminy Adamów zagościł świąteczny nastrój. Wszystko to za sprawą przedszkolaków z grupy pięciolatków z Publicznego Przedszkola im. Misia Uszatka w Adamowie. Dzieci pod opieką pani Bożeny Szymanek i Teresy Józwik zaprezentowały pracownikom Urzędu Gminy bożonarodzeniowe jasełka. Mali artyści wcielili się w role Maryi i Józefa, trzech mędrców ze Wschodu, pastuszków i aniołków. Pięknie ucharakteryzowane przedszkolaki bezbłędnie odgrywały swoje role. Nie zabrakło również wspólnego śpiewania kolęd. Dzieci złożyły na ręce Wójta Gminy – Sławomira Skwarka świąteczny upominek wraz z życzeniami. W zamian spotkała ich nagroda – każdy mały aktor otrzymał upominek w postaci kredek. Przedszkolakom na pewno się przydadzą.

 
Podziękowania za bezinteresowność PDF Drukuj Email

18 grudnia br. roku Wójt Gminy Adamów – Sławomir Skwarek spotkał się z osobami, które swój wolny czas poświeciły na pracę w drużynie Szlachetnej Paczki oraz w drużynie szkolnych kół Caritas. Na spotkanie przybyły wolontariuszki, lider rejonu oraz koordynator tegorocznej edycji projektu Szlachetna Paczka. Wójt wręczył dyplomy z podziękowaniami za aktywne uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji Stowarzyszenia Wiosna i akcjach organizowanych przez Caritas oraz za podjecie wysiłku, aby zainspirować innych do dzielenia się miłością z drugim człowiekiem i odkrywania jego piękna. Dzięki bezinteresownej pracy tych osób udało się przygotować prezenty – paczki dla kilkunastu rodzin z terenu gminy. Podziękowania otrzymały: Ewelina Nowicka, Ilona Knzaiak, Malwina Golian, Renata Ławecka, Dorota Kamola, Elwira Skurka, Dorota Szczebelska, Bożena Szymanek, Monika Tymińska, Magda Smarż, Agnieszka Konieczna, Aleksandra Chaber, Grażyna Sitarska oraz Elżbieta Facon.

 
Biblioteka+ w Adamowie PDF Drukuj Email

Z końcem bieżącego roku w Adamowie rozpoczęto budowę nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 3 etapach: w 2013 r. roboty fundamentowe, w 2014 r. stan surowy zamknięty, w 2015 r. roboty wykończeniowe, instalacyjne, zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie otoczenia. Nowa siedziba biblioteki nawiązująca bryłą do tradycyjnej zabudowy małomiasteczkowych kamienic powstanie w technologii budynku energooszczędnego, w którym zostaną zastosowane rozwiązania umożliwiające użytkowanie go przy małym zużyciu energii. Projekt wykonała krakowska pracownia architektoniczna OKSYMORON STUDIO. Inwestycja kosztować będzie ponad 2,5 miliona zł, w tym 1 875 000 zł stanowi dofinansowanie z Programu Wieloletniego Kultura+ ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Choć to właśnie książka będzie eksponowana w bibliotece jako podstawa, nie zawsze będzie to książka papierowa. Parter budynku stanowił będzie tzw. strefę „głośną”, przyciągającą przede wszystkim dzieci i młodzież, natomiast piętro strefę „cichą”. Na parterze biblioteki znajdą się m.in. informatorium wyposażone w sprzęt komputerowy i dostęp do szerokopasmowego Internetu, gdzie będzie można wypożyczyć wybrane multimedia (e-book, audiobook, CD, DVD), przygotować się do zajęć lub po prostu wstąpić, by posłuchać płyt z muzyką i filmem; kawiarnia – miejsce spotkań przy kawie i książce w specjalnie zaaranżowanej "empikowej" przestrzeni oraz „biblio” dla dzieci sprzyjające zabawie, czytaniu bajek i grom planszowym. Piętro biblioteki to przede wszystkim wypożyczalnia główna w otwartym dostępie do zbiorów oraz sala konferencyjna.

Celem projektu jest powstanie biblioteki, która będzie miejscem atrakcyjnym i otwartym na wyzwania przyszłości oraz nowe technologie. Biblioteka powinna przyciągać nowych czytelników pokazując, że nie jest „nudna”.

W naszej wizji idealnej biblioteki świadczyć będzie ona usługi dla mieszkańców wykraczające poza tradycyjne wypożyczanie książek np. „książka na telefon”, ICT dla grup wykluczonych, wsparcie dla organizacji społecznych czy pomoc w korzystaniu z usług e-administracji.

Dzięki odpowiednio zaprojektowanym wnętrzom, wiedza i świat kreowany przez książki mogą stać się namacalne a biblioteka prawdziwie publiczną. Biblioteka+ ma sprawić, że książka - nawet komuś, kto nie był o tym przekonany - zacznie wydawać się "trendy".

 
Warsztaty dla młodzieży „WARTO DZIAŁAĆ” PDF Drukuj Email

W poniedziałek 9 grudnia w Urzędzie Gminy w Adamowie spotkali się przedstawiciele szkół z terenu gminy, biorących udział w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy Adamów. Grupa 18 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyła w warsztatach, których hasło przewodnie brzmiało „WARTO DZIAŁAĆ”. Warsztaty prowadziła Anna Śledzińska z Fundacji Civis Polonus– opiekunka Gminy Adamów w projekcie „Młodzież ma wpływ. W warsztatach uczestniczyli również opiekunowie samorządów uczniowskich oraz przedstawiciel urzędu.

Podczas warsztatów młodzi ludzie mogli lepiej się poznać, porozmawiać o inicjatywach podejmowanych w ich placówkach oraz zastanowić się jakie inicjatywy można zrealizować w gminie. W warsztacie „World cafe” przy 4 stolikach młodzi mieszkańcy gminy prowadzili dyskusje na temat co można zrobić za 100, 1000, 10000 i 100000 zł. Jak się okazało nie tak łatwo zagospodarować duże pieniądze. Wiosek okazał się oczywisty, aby młodzież podejmowała inicjatywy wystarczy zarezerwować dla nich niewielkie kwoty w gminnym budżecie. Podczas „Karuzeli flipchartów” uczniowie wypisywali jakie cechy powinien mieć młodzieżowy radny, jaki powinien być opiekun MGR, jakie korzyści i czego mogą się nauczyć działając w młodzieżowej radzie oraz w jakich innych formach mogą angażować się na rzecz środowiska lokalnego. Ostatni zadaniem uczniów było opisanie Młodzieżowej Rady Gminy w formie metafory. Oto kilka z nich: MGR jest jak „ptak” ponieważ jest wolna na nowe pomysły, jest jak „słońce”, które rozświetla szarą rzeczywistość mieszkańców gminy. MRG porównano również do rodziny ponieważ jej członkowie żyją we wspólnocie.

Na zakończenie owocnych i inspirujących warsztatów młodzież spotkała się z Wójtem Gminy Adamów – Sławomirem Skwarkiem, który mimo licznych obowiązków znalazł czas dla młodych obywateli i wysłuchał nad czym pracowali oraz jakie mają pomysły na działania w środowisku lokalnym. Warto zaznaczyć, że znaczna część uczestników warsztatów to kandydaci na młodzieżowych radnych. Kampanie wyborcze trwają, a wybory już wkrótce… Oni już wiedzą, że warto działać!

 
FINAŁ „SZLACHETNEJ PACZKI” PDF Drukuj Email

SZLACHETNA PACZKA ma już trzynaście lat. Po raz pierwszy została zorganizowana w Krakowie w 2000 roku. Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy osób. W 2013 roku Paczka była organizowana w 508 lokalizacjach w całej Polsce, w tym na terenie gminy Adamów. Liderem projektu na terenie gminy była Ewelina Nowicka, która koordynowała pracę dziewięciu wolontariuszy i dbała o to, by każda rodzina zgłoszona do projektu znalazła swojego darczyńcę. Jako wolontariuszki w tegorocznej edycji projektu aktywnie pracowały: Renata Ławecka, Dorota Kamola, Elwira Skurka, Dorota Szczebelska, Bożena Szymanek, Monika Tymińska, Magda Smarż, Agnieszka Konieczna oraz Aleksandra Chaber.

Dzięki zaangażowaniu, wzajemnej współpracy oraz wsparciu wielu osób udało się objąć pomocą dziewięć rodzin z terenu naszej gminy. Beneficjentami projektu były rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne i bezrobotne oraz samotne matki. Darczyńcy, którzy przygotowali paczki dla rodzin pochodzili z terenów odległej Polski, a nawet z zagranicy Paczki przygotowywane były indywidualnie lub grupowo. Każdy darczyńca starał się spełnić wszystkie potrzeby zadeklarowane przez rodzinę. W zależności od potrzeb darczyńcy do paczek pakowali m.in. żywność, środki czystości, odzież, obuwie, sprzęt AGD, książki, przybory szkolne, leki, zabawki. Chodziło o to, by odpowiedzieć na jak najwięcej potrzeb i by paczka - wyjątkowy i długo wyczekiwany prezent niósł ze sobą jak najwięcej radości. Paczki okazały się bardzo dużym wsparciem dla beneficjentów. Moment przekazania paczki był bardzo wzruszający i długo pozostanie w pamięci rodzin, jak i wolontariuszy, którzy dostarczali paczki z magazynu do domów. Dzieci bardzo się cieszyły, obdarowani nie byli w stanie powstrzymać łez ze wzruszenia. Na pewno tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą dla nich pewnym impulsem do refleksji i działania.

„Dla nas - jako grupy pracującej w tym projekcie najważniejsze jest to, że pomogliśmy uwierzyć osobom znajdującym się w potrzebie, że są dobrzy ludzie, którzy chcą pomagać innym, nie oczekując nic w zamian.” – stwierdza Ewelina Nowicka. Jako lider projektu składa podziękowania wolontariuszom, za owocny czas współpracy, jakim było te kilka miesięcy oraz wszystkim jednostkom, które wspierały SZLACHETNĄ PACZKĘ instytucjonalnie, aby projekt mógł zakończyć się pozytywnym wynikiem. Dodaje także: „Cieszę się, że poprzez zaangażowanie, poświęcenie swojego wolnego czasu i cierpliwość mogliśmy pomóc i sprawić radość innym.”

 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 12

Ankieta

Co powinno powstać
 

Polecamy

Reklama
Reklama

Kalendarz


wrzesień 2016
PWŚCPSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930